Eva Büchmann-Møller Eva Büchmann-Møller
1966/67: Klasselærer for 1. real

26.09.2007: TB havde en hyggelig samtale med Kjeld Büchmann-Møller.
Både hr. og fru B.-M. er "still going strong" og er hhv. 90 og 93 år.

28.09.2011: Søn, Frank Büchmann-Møller fortæller, at de stadig lever, dog alderdomssvækkede.
Ca. 1. november 2012 døde de med 10 dages mellemrum.
pedel Serup og Buhl-Madsen Pedel Serup og Preben Buhl Madsen, 1961

Skoleinspektør Axel Jensens 70 års fødselsdag, 20.jan.1965

Fru Schneider, ?, Fru Skov, Palle Aagaard
Fru Schneider, ?, Frk.Kirsten Skov Petersen, Palle Aagaard
Eva Burup, Helga Svensson, Hr.Jensen, ?,Kay Jensen
mor Eva Burup, Helga Svensson, Hr.Jensen, Fru Rosenfalk, onkel Kay Jensen
Grete Holbraad, Poul Burup, Ruth Jensen, ?
Grete Holbraad, far Poul Burup, tante Ruth Jensen, Fru Jensen

Højskolehjemmet (Hotel ROAR)

?,Hr.Jensen Jr., Frk.Berthelsen,?,?
?, Ib Jensen, Frk.Berthelsen, "Lillemor"- Holm Christiansens kone,fru Schneiders mand (latinlærer)
?, Kay Jensen, Johanne Burup,Kj.Büchmann-Møller
Fru Rosenfalk, onkel Kay Jensen, farmor Johanne Burup, Kjeld Büchmann-Møller
Fru Jensen, Pedel Serup, ?, ?, ?
Fru Jensen, Pedel Serup, ?, ?, ?
Fritz Svensson, Marie Sørensen, Fru Serup
Fritz Svensson, Marie Sørensen, Fru Serup

Ca. 1963: Viceinspektør Andersen og Axel Jensen

Ca. 1963: Viceinspektør Axel Andersen og Axel Jensen.
Viceinspektør Andersen, ca. 1963

Viceinspektør Axel Andersen blev ansat 17.09.41,
og er her på vej til pensionen
Axel Jensen og Helga Svensson

Ca. 1958: Aksel Jensen og Helga Svensson ved fremvisning af
elevarbejder i håndgerning og formning.

Tilbage til startside